РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Какво ще се случи със сградата на бившия АГ-комплекс?

Публикувано на:

Община Стара Загора може да придобие сградата на бившия АГ-комплекс. За целта обаче е необходима активност от страна на Общинска администрация и Общински съвет Стара Загора. В противен случай предложението за продажба ще бъде отправено до неорганичен кръг потенциални купувачи. Това е отговорил здравният министър на питането на старозагорския депутат от Възраждане Искра Михайлова.

Народният представител Искра Михайлова пита министъра за продажбата на АГ-комплекса

„Съществува правна възможност сключването на договори за продажба на дълготрайни активи, какъвто се явява разглежданият имот, да се извърши чрез пряко договаряне с общината след разрешение на Общото събрание на акционерите, по цена, определена от независим оценител. За целта е необходимо да се представи изрично искане от Община Стара Загора и решение на Общински съвет Стара Загора за възмездно придобиване на разглеждания имот. Цитираният текст е приложим след вземане на решение от Общото събрание на акционерите на дружеството в този смисъл и дадено съгласие от Министерския съвет за извършване на продажбата чрез пряко договаряне с Община Стара Загора“, пише в отговора на министъра.

Здравното министерство иска близо 10 милиона за бившия АГ-комплекс

"Новата пазарна оценка на сградата е над 9 000 000 лева. Това са много пари за общината и няма откъде да бъдат взети. През годините назад ние винаги сме били толерантни към болницата и по отношение на задълженията им, и по отношение на това, че ползват общинска земя. Не виждам същата толерантност в момента от тяхна страна, вдигнаха оценката", коментира пред zagora.bg кметът Живко Тодоров. Той допълни, че очаква среща със здравният министър, за да обсъдят създалата се ситуация. Кметът припомни, че болницата все още не е погасила задълженията си към общината.

"Решение на Общинския съвет за придобиване на сградата има от месец май 2020 година. Направихме всичко, което се изискваше от нас, но представителят на държавата гласува "въздържал се". Ясно сме заявили намеренията си, но новата пазарна оценка е прекалено висока", категорична е председателят на Общинския съвет Мария Динева.

Вижте още