РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Народният представител Искра Михайлова пита министъра за продажбата на АГ-комплекса

Публикувано на:

Старозагорският депутат от ПП Възраждане Искра Михайлова пита министъра на здравеопазването за продажбата на АГ-комплекса. 

На 17.06.2022 г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“, на което ще се вземе решение за продажба на имот, неоперативен актив представляващ бивш АГ Комплекс. Припомням, че през юни 2020г. на сесия на Общински съвет Стара Загора, след предварително съгласуване със Съвета на директорите и ръководството на болницата, беше прието да се сключи сделка между Община Стара Загора и УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ - АД на обща стойност 6,5 млн. лв., с която Община Стара Загора придобива сградата на бившия АГ комплекс, заедно с оборудването, в замяна на което УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ - АД придобива земята, върху която е построена Университетската болница, която в момента е само с отстъпено право на строеж и погасява всички натрупани дължими местни данъци и такси към Общината, в размер на над 2 млн. лв. Впоследствие обаче, на Общото събрание на акционерите на болницата, сделката не е приета, след като представителите на държавата, са гласували с „въздържал се“. От тогава до днес сградата е оставена безстопанствено да се руши без охрана, припомня Михайлова.

Въпросът й към здравния министър е следният:

"Има ли изготвен анализ и оценка на възможностите за възстановяване и използване от държавата по отношение на сградата на бившия Акушеро-гинекологичния комплекс на УМБАЛ „Проф. Киркович“ находящ се на ул. „Ген. Столетов“ №117? Желая да получа копие от изготвените анализи, както и становища от компетентни органи изготвени в периода от 1 – ви януари 2018 година до днешна дата“.

Вчера, общинските съветници на Стара Загора се обявиха против продажбата на АГ-комплекса. 

Вижте още