РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Най-много се строят тристайни апартаменти

Публикувано на:

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в Старозагорска област през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 91, с 252 новопостроени жилища в тях. Спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. сградите са с 46 повече, или със 102.2%, а жилищата в тях нарастват със 139, или със 123.0%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2019 г. най-голям е относителният дял на жилищните сгради със стоманобетонна конструкция - 84.6%.

От всички новопостроени жилища 53.2% са с три стаи, 30.1% - с две стаи, 12.7%- с четири стаи, 3.2% - с една стая и 0.8% - с пет стаи.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София(столица) - 129 сгради с 881 жилища, Варна - 128 сгради с 699 жилища, Благоевград - 104 сгради с 309 жилища и Пловдив - 103 сгради с 443 жилища в тях.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в област Стара Загора през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 27 319 кв.м, което е със 75.3% повече в сравнение със същото тримесечие на 2018 г., а жилищната площ нараства с 54.2% и достига 23 222 кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от

137.9 кв.м през четвъртото тримесечие на 2018 г. на 108.4 кв.м през същото тримесечие на 2019 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Враца - 158.0кв. м, и Силистра -137.2 кв. м, а най-малка - в областите Велико Търново-55.2 кв. м, и Плевен - 71.2 кв. метра.

Вижте още