РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Намаляват издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради

Публикувано на:

През четвъртото тримесечие на 2019 г. местните администрации в Старозагорска област са издали разрешителни за строеж на 63 жилищни сгради със 145 жилища в тях и 17 576 кв. м разгъната застроена площ, и на 96 други сгради.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 26.7%, а жилищата в тях и общата им застроена площ, съответно с 41.5 и 40.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради бележат спад с 34.2%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са по-малко с 8.7%, жилищата в тях - със 76.5%, а разгънатата им застроена площ -със 75.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 20.7%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 53 жилищни сгради със 172 жилища в тях и 19 624 кв. м обща застроена площ и на 58 други сгради.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 8.6%, жилищата в тях - с 34.6%, а общата им застроена площ - с 42.5%. Започнатите други видове сгради намаляват с 4.9%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 1.9%, но жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват, съответно с 47.4 и 45.8%. Започнатите други видове сгради нарастват с 23.4%, докато общата им застроена площ намалява с 43.5%.

Вижте още