РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Стара Загора и Бургас – центрове на растежа

Публикувано на:

Бургас и Стара Загора ще са центровете – двигатели на растеж в Югоизточен район в програмния период 2021-2027 г. Общините Сливен, Ямбол, Нова Загора и Казанлък ще са другите опорни центрове за развитие на района, които ще получават директна подкрепа от програмата за развитие на регионите за постигане на догонващ ефект. При условие на промяна на националната дефиниция за „селска“ и „градска“ община, предложена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ресурс по програмата за развитие на регионите биха могли да получат и общинските центрове с над 15 000 души население, което значи включване и на Карнобат и Айтос. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

Тя посочи, че основата визия за развитие на района в следващите години е превръщането му в привлекателно място за живот и бизнес със съхранено природно и културно наследство, ефективно използващ своя потенциал за постигане на балансирано социално-икономическо развитие. Стратегическите приоритети, определени от проекта на регионална интегрирана стратегия, са три и включат подкрепа за интелигентна и динамична икономика, подобряване на образователното равнище на населението и качеството на живот, както и териториално сближаване и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони.

Според заместник-министъра ключово за по-доброто икономическо развитие на района е подобряването на третокласната пътна мрежа, особено в северните и южни части, където свързаността е по-лоша. Предопределящ развитието му е тунелът под Шипка, който ще подобри свързаността по оста север-юг и ще даде тласък на региона. Анализите сочат и нужда от по-добра транспортна свързаност на юг от АМ „Тракия“, както и реализацията на АМ „Черно море“.

„Отчитаме, че Стара Загора, Сливен и Бургас са притегателните центрове, в които е концентрирана по-голямата част от населението на района, а в останалите населени места има обезлюдяване. Точно затова предлагаме мерки и финансиране с възможност за включване на по-малките населени места, като търсим инструменти за намаляване миграционния процес, коментира Николова. Тя обърна внимание и на потенциала за развитие на туризма чрез подобряване на достъпа до обектите, част от културно-историческото ни богатство. Така може да бъдат създадени нови работни места и по-висока добавена стойност към туристическите услуги.

Заместник-министърът напомни, че в новия програмен период чрез предложения от правителството нов подход в регионалната политика ще се преодолее проблемът с населени места без достъп от европейско финансиране. „Фокусът вече е върху територията, не върху конкретен град, а средствата ще се разпределят на териториален принцип, като регионалните съвети по места ще правят предварителен подбор на интегрирани проекти. „Трябва да постигнем догонващ икономически растеж в региона, за да намалим различията. За осъществяване на тази цел ще се осигури финансиране от всички програми“, коментира още Николова.

Вижте още