РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Министър Карадимов: МИР финансира с близо 14 млн. лв. развитието на индустриална зона в Стара Загора

Публикувано на:

„Успешното класиране на проекта за изграждане на инфраструктура на Индустриална зона „Еленино“ е в голяма степен изцяло заслуга на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров - благодарение на организацията, на екипа, на желанието на общината“. Това заяви министърът на иновациите и растежа Росен Карадимов. 

„Този проект е безапелационен като принадена стойност и като необходимост! Индустриалният парк ще получи почти 14 млн. лева безвъзмездна финансова помощ, а самоучастието е между 3 и 4 млн. лева“, съобщи служебният министър. И припомни, че паркът в Стара Загора спечели при тежка конкуренция с предварителна бонификация на парковете в Северна България – така е заложено в самата програма, че те на старта на състезанието вече имат съответен бонус. „Старозагорският парк е един от трите в Южна България – заедно с тези в Бургас и Сливен, а значимостта на индустриалните паркове за мен не подлежи на разискване, те са локомотивът на икономическия растеж, теренът, на който трябва да дойдат инвеститорите“, определи още министър Карадимов. 

Градоначалникът Живко Тодоров на свой ред благодари, че министерството е подходило изключително коректно и е направило реална и обективна оценка на проектите, като е изтъкнало най-добрите. Един от тях е проектът на Индустриална зона „Загоре“, в която се включват терените на Еленино. 

„Когато дойде потенциален инвеститор в Община Стара Загора, първо пита за Общ устройствен план, подробни устройствени планове, има ли изградена инфраструктура и когато няма на всеки инвеститор му светва лампата, че са необходими 2-3 години, за да се придвижат документите. В момента можем да кажем, че с реализирането на този проект ние ще имаме една напълно готова индустриална зона, подходяща за инвеститори, включително и от високотехнологични компании с висока добавена стойност и сериозни обеми на дейност“, информира Живко Тодоров. 

За да разясни мултиплицирания ефект на индустриалните паркове, служебният министър даде пример с Унгария - абсолютен хит за чужди инвестиции. „Един пример, който много ме впечатли, за да разберем мащабите, е, че само 1 инвестиция на 1 завод в индустриален парк е 10 млрд. долара. А ние се гордеем, че България има преки чужди инвестиции за 7 млрд. лева за цялата 2023 г.! Потенциалът е огромен, както и шансът на Стара Загора, благодарение на кмета“, отново отбеляза Росен Карадимов. 

Парковете трябва да заработят на 1 януари 2026 г. 

Параметрите на спечеления проект разясни изпълнителният директор на Индустриална зона „Загоре“ Радослав Танев. Те включват изграждане на водопровод и канализация от кръговото на „Новотехпром“ до терена на старата индустриална зона като по пътя ще бъдат захранени всички останали парцели, с които разполага зоната. Това трасе е дълго 6.5 километра, в проекта е включена и пълна реконструкция на пътя, не само преасфалтиране. 

„Докато течеше оценката на проекта, ние успяхме да привлечем голям инвеститор на един от терените - става въпрос за инвестиция от 240 млн. лева и над 800 работни места, подписан е предварителният договор. Едновременно с това сме в напреднали преговори с втори инвеститор, отново високотехнологичен и в сферата на производството“, оповести Радослав Танев. 

Подпишат ли се двата договора, половината от терените при село Еленино ще бъдат заети. Именно затова ние отсега мислим за трети етап на разширение на Индустриална зона „Загоре“ – и по всеобщо мнение най-подходящият терен е летището, заяви изпълнителният директор. 

За летището водим разговори с Министерството на икономиката, които са много ползотворни, за начина, по който Община Стара Загора да го придобие, вметна кметът Живко Тодоров. 

В отговор на журналистически въпрос, Радослав Танев поясни, че стремежът е да се търсят вложители в сферата на производството, защото старо правило е, че едно създадено работно място в производството създава между 3 и 5 работни места в сферата на услугите. В никакъв случай не подценявам другите сектори, в Стара Загора е важен и логистичният, защото сме в центъра на страната, обобщи изпълнителният директор. 

„Смисълът са създадените работни места, размерът на инвестициите, които ще бъдат направени в града и това е прекият ефект за хората в Стара Загора! Това е единственият начин ние да бъдем конкурентноспособни на останалите европейски държави като повишаваме непрекъснато стандарта на живот през инвестиции“, заключи по темата кметът Живко Тодоров.

Вижте още