РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Община Гълъбово с най-много преки чуждестранни инвестиции

Публикувано на:

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2022 г. възлизат на 870.9 млн. евро.

През 2022 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 764.4 млн. евро, като е регистриран спад от 24.6% спрямо предходната година.

С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Гълъбово - 429.0 млн. евро, следвана от община Стара Загора - 249.3 млн. евро и община Казанлък - 102.8 млн. евро.

Вижте още