РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Над 3,5 милиона приходи от нощувки през септември

Публикувано на:

През септември 2023 г. в област Стара Загора са функционирали 62 места за настаняване с 10 и повече легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 471, а на леглата - 4 963. В сравнение със септември 2022 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) намалява с 6.1%, а броят на леглата в тях нараства с 1.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2023 г. в област Стара Загора е 54 915, или с 20.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-много нощувки са регистрирани в местата за настаняване с 3 звезди - 24 182 или 44.0% от всички реализирани нощувки.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през септември 2023 г. са 20 413, или с 26.3% повече в сравнение със същия месец на 2022 година. От всички пренощували лица 87.6% са български граждани, като по-голямата част от тях (45.3%) са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.3 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 2 522, като 51.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2023 г. е 38.0%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (43.1%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи ръст с 6.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки през септември 2023 г. в област Стара Загора достигат 3 552.4 хил. лв., като 3 060.8 хил. лв. са от български граждани, а 491.6 хил. лв. - от чужди граждан.

Вижте още