РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Строят нови 69 жилищни сгради в Старозагорско

Публикувано на:

По данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2023 г. местните администрации на територията на област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 69 жилищни сгради с 268 жилища в тях и с 35 113 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 154 други сгради с 63 481 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 20.7%, жилищата в тях - с 4.6%. а застроената им площ е по-малко с 12.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 0.7%, а разгънатата им застроена площ - със 7.1%.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намалява със 17.9%, докато жилищата в тях се увеличават със 17.0%, а общата им застроена площ - с 18.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради е повече със 7.7%, а съответната им РЗП се увеличава с 91.8%.

През третото тримесечие на 2023 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 71 жилищни сгради с 380 жилища в тях и с 38 021 кв. м обща застроена площ, и на 84 други сгради с 33 108 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради намалява с 1.4%, но жилищата в тях се увеличават с 65.2%, а общата им застроена площ - с 6.3%. Броят на започнатите други сгради се увеличава с 25.4%, а общата им застроена площ - с 53.7%.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. започнатите жилищни сгради са повече с 2.9%, жилищата в тях - със 76.7%, а общата им застроена площ - с 30.3%. Броят на започнати други сгради също се увеличава с 12.0%, а тяхната РЗП - с 38.9%.

Вижте още