РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Старозагорска област е на пето място по безработица

Публикувано на:

През месец май в област Стара Загора на работа са постъпили 524 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 507 лица, по мерки за заетост – 1 лице, по програми – 4 лица и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - 12 лица.

117 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 180 са от групата на специалистите и 227 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 97 лица, със средно 285, с основно и по-ниско 142 лица.

През месец май в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 524 свободни работни места, 515 от които са на първичен пазар на труда. По програми свободните работни места са 9, като 5 от тях са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Равнището на безработица е 4% при 5,1% за страната – стойността за областта се запазва спрямо предходния месец, а спрямо месец май 2022г. намалява с 0,48% /от 4,48% на 4%/.

Към 31 май броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 5 067, като спрямо предходния месец /5 091/ е отчетено намаляване на броя им с 24.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Павел баня и Казанлък – 2,4%, Стара Загора – 2,6%, а с най-високо – общините Николаево – 27,5% и Братя Даскалови – 23,8%.

Област Стара Загора е на 5-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната след София град, Варна, Бургас и Перник.

Вижте още