РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Служителите на НОИ излизат на едночасова предупредителна стачка

Публикувано на:

На  25 май от  10:00 до 11:00 часа, работници и служители от Националния осигурителен институт в цялата страна ще проведат едночасова предупредителна стачка. Основните им искания са:

  1. Да бъде реализирано увеличение на средствата за работни заплати в системата на НОИ (ЦУ и ТП) с не по-малко от 30 /тридесет/ процента;
  2. Увеличените средства да се разходват за нарастване на основните заплати на всички работници и служители на НОИ (ЦУ и ТП) по съгласуван и одобрен от синдикалните организации на работниците и служителите в НОИ механизъм;
  3. Увеличението на основните заплати да има действие назад и да влезе в сила от 01.01.2023 г.

За да бъдат удовлетворени исканията на работещите, е необходимо да бъдат осигурени средства в размер на 30 милиона лева, но към настоящия момент в проекта на ЗБДОО 2023  разходите за персонал на НОИ не са предвидени увеличения, което поставя в невъзможност актуализиране на заплатите на служителите. 

От НОИ припомнят, че съгласно закона (ЗУКТС), участието в стачка е доброволно, като за времетона участие не се получава трудово възнаграждение, но се зачита за трудов (служебен) стаж.

По време на стачка работниците/служителите са длъжни да бъдат в предприятието (на територията на ТП на НОИ, в което работят), без да пречат на останалите да изпълняват трудовите си задължения. За участие в законна стачка, стачкуващите не отговарят дисциплинарно и имуществено.

Вижте още