РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Над 3.5 млн. лева са приходите от нощувки през март

Публикувано на:

През март 2023 г. в област Стара Загора са функционирали 62 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 517, а на леглата - 5 071. В сравнение с март 2022 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) намалява с 3.1%, докато броят на леглата в тях нараства с 4.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2023 г. в област Стара Загора, е 48 685, или с 49.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-много нощувки са регистрирани в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 23 883 или 49.1% от всички реализирани нощувки.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през март 2023 г. са 20 678, или с 60.4% повече в сравнение със същия месец на 2022 година. От всички пренощували лица 94.1% са български граждани, като по-голямата част от тях (53.7%) са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 1 226, като 58.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2023 г. е 31.5%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди (45.8%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи ръст с 9.3 процентни пункта. Приходите от нощувки през март 2023 г. в област Стара Загора достигат 3 506.7 хил. лв., като 3 245.0 хил. лв. са от български граждани, а 261.7 хил. лв. - от чужди граждани.

Вижте още