РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Над 3 милиона са приходите от нощувки през февруари

Публикувано на:

През февруари 2023 г. в област Стара Загора са функционирали 61 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 506, а на леглата - 5 049. В сравнение с февруари 2022 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) се увеличава с 1.7%, докато броят на леглата в тях нараства с 10.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2023 г. в област Стара Загора е 44 935, или с 69.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-много нощувки са регистрирани в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 23 177 или 51.6% от всички реализирани нощувки.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през февруари 2023 г. са 19 174, или със 71.8% повече в сравнение със същия месец на 2022 година. От всички пренощували лица 94.5% са български граждани, като по-голямата част от тях (54.2%) са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 1 050, като 59.0% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.4 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2023 г. е 32.1%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди (48.8%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи ръст с 11.2 процентни пункта. Приходите от нощувки през февруари 2023 г. в област Стара Загора достигат 3 306.1 хил. лв., като 3 060.8 хил. лв. са от български граждани, а 245.3 хил. лв. - от чужди граждани

Вижте още