РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Над 2,5 милиона са приходите от нощувки през януари

Публикувано на:

През януари 2023 г. в област Стара Загора са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 455, а на леглата - 4 935. В сравнение с януари 2022 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) намалява със 7.9%, докато броят на леглата в тях нараства с 5.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2023 г. в област Стара Загора, е 44 090, или с 61.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-много нощувки са регистрирани в местата за настаняване с 3 звезди - 20 148 или 45.7% от всички реализирани нощувки.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през януари 2023 г. са
17 693, или със 71.2% повече в сравнение със същия месец на 2022 година. От всички пренощували лица 94.7% са българи, като по-голямата част от тях (47.9%) са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 943, като 55.0% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.4 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2023 г. е 29.1%, като тя е
най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди (35.2%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи ръст с 9.9 процентни пункта. Приходите от нощувки през януари 2023 г. в област Стара Загора достигат 2 679.8 хил. лв., като 2 467.5 хил. лв. са от български граждани, а 212.3 хил. лв. - от чужди граждани.

Вижте още