РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Разрешителни за строеж за нови 84 жилищни сгради

Публикувано на:

През четвъртото тримесечие на 2022 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 84 жилищни сгради с 256 жилища в тях и 35 444 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 131 други сгради с 49 954 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броя на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради не се променя, докато жилищата в тях и общата им застроена площ нарастват съответно с 11.8 и 19.4%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 8.4%, но разгънатата им застроена площ нараства с 50.9%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 4.5%, жилищата в тях - с 32.3%, а разгънатата им застроена площ - със 17.7%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са със 7.1% по-малко, а общата им застроена площ - с 11.2%.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 64 жилищни сгради със 177 жилища в тях и 21 174 кв. м разгъната застроена площ, и на 82 други сгради с 25 073 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват със 7.2%, жилищата в тях - със 17.7%, а общата им застроена площ - с 27.4%. Започнал е строежът на 9.3% повече други видове сгради, с 5.2% по-голяма РЗП.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 11.1%, жилищата в тях - със 72.9%, а разгънатата им застроена площ - със 73.9%. Започнатите други видове сгради са с 5.1% повече, а общата им застроена площ - с 3.4%.

Вижте още