РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Старозагорска област е на четвърто място по безработица

Публикувано на:

През месец декември 2022 година в област Стара Загора на работа са постъпили 318 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 291 лица, по мерки за заетост – 1 лице, по програми – 1 лице, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - 25 лица.

64 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 117 са от групата на специалистите и 137 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 59 лица, със средно 182 и с основно и по-ниско 77 лица.

През месец декември в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 591 свободни работни места, 457 от които са на първичен пазар на труда. По програми свободните работни места са 134, като от тях 132 са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Равнището на безработица през месец декември е 3,4% при 4,7% за страната – стойността за областта се увеличава с 0,1% спрямо предходния месец. 

Към 31 декември броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 5 058, като спрямо предходния месец /4 889/ е отчетено увеличаване на броя им със 169.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Стара Загора – 2,4% и Казанлък – 2,4%, Павел баня – 2,7%, а с най-високо – общините Николаево – 28,6% и Братя Даскалови – 22%.

Област Стара Загора е на 4-та позиция /заедно с област Перник/ по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната след София град, Варна и Габрово.

Вижте още