РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Община Гълъбово с най-много преки чуждестранни инвестиции

Публикувано на:

По данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Стара Загора към 31.12.2021 г. възлизат на 1101.9 млн. евро.

През 2021 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 1014.0 млн. евро, като е регистриран ръст от 5.2% спрямо предходната година.

С най-голям размер на преките чуждестранни инвестиции е община Гълъбово - 717.5 млн. евро, следвана от община Стара Загора - 227.3 млн. евро и община Казанлък - 85.7 млн. евро.

Вижте още