РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

35 са големите предприятия в Старозагорско

Публикувано на:

По окончателни данни на НСИ за 2021 година, нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Стара Загора, са 15 236, което е с 0.9% повече в сравнение с 2020 година.

Микропредприятията (до 9 заети) са най-много - 14 119. Броят на малките предприятия (10 - 49 заети) е 934, на средните (50 - 249 заети) - 148, а на големите предприятия (над 250 заети) - 35.

Най-голям е броят на нефинансовите предприятия в общините Стара Загора (9 094) и Казанлък (3 332), или съответно 59.7% и  21.9% от общия брой за областта, а най-малък - в община Опан, където развиват дейност 85 предприятия.

Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия е 91 689, или с 0.7% по-малко спрямо предходната година. С най-голям относителен дял е сектор „Преработваща промишленост“ – 34.6% от общия брой на заетите, следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 18.8%.

През 2021 г. в област Стара Загора стойността на продукцията по текущи цени е 10 527 млн. лв, като с най-голям дял е сектор „Промишленост“ - 72.7%.

Крайният финансов резултат на предприятията от област Стара Загора за 2021 г. е печалба в размер на 1 072 млн. лв. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 73.2% от общия брой, със загуба – 17.2%, а с нулев финансов резултат са 9.6%.

 

Вижте още