РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Над 2,5 милиона са приходите от нощувки през ноември миналата година

Публикувано на:

През ноември 2022 г. в област Стара Загора са функционирали 61 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 214, а на леглата - 4 607. В сравнение с ноември 2021 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) нараства с 5.2%, а броят на леглата в тях - със 17.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември
2022 г. в област Стара Загора, е 44 715, или със 112.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-много нощувки са регистрирани в местата за настаняване с 3 звезди - 22 110 или 49.4% от всички реализирани нощувки.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през ноември 2022 г. са 16 578, или със 127.8% повече в сравнение със същия месец на 2021 година. От всички пренощували лица 93.6% са българи, като по-голямата част от тях (40.8%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 3.3 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 063, като 44.3% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.5 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2022 г. е 32.9%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (42.3%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи ръст с 14.6 процентни пункта.

Приходите от нощувки през ноември 2022 г. в област Стара Загора достигат 2 681.1 хил. лв., като 2 447.7 хил. лв. са от български граждани, а 233.4 хил. лв. - от чужди граждани.

Вижте още