РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Затвориха пътя Тулово-Мъглиж-Селце заради ВиК ремонта

Публикувано на:

Във връзка с изпълнение на проект „Изграждане и реконструкция на ВиК мрежи и Пречиствателна станция за отпадни води на  гр. Мъглиж, община Мъглиж”, финансиран от ПУДООС и със започнало строителство на Подобект 1: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води с довеждаща инфраструктура, гр.Мъглиж, община Мъглиж“ е въведена временна организация на движение.

Общински път SZR1081 Тулово-Мъглиж-Селце е затворен в участъка между пътните връзки, свързващи същия с Републикански път І-6 и Републикански път  І-5, поради което е необходимо преминаващите и живеещите в с.Тулово да използват обходни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа (Ягода - Юлиево - Тулово ), с цел намаляване на риска от пътнотранспортни произшествия и създаване на условия за оптимално провеждане на работния процес.

Община Мъглиж се извинява на жителите и гостите на общината за причиненото неудобство от ограничаване на движението прeз село Тулово.

Вижте още