РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Културно събитие и трудова борса по повод Банго Васил организират в Стара Загора

Публикувано на:

По проект „С грижа за всеки гражданина от уязвими групи-успешен модел за социално- икономическа интеграция в община Стара Загора" ще се състоят културно събитие и трудова борса, по повод Банго Васил - Ромската Нова година. Двете мероприятия ще се проведат на 13 януари – петък, в Културен център „Стара Загора".

Събитието по повод Банго Васил – Ромската Нова година цели популяризиране на културната идентичност на ромите чрез организация и провеждане на културни събития, на които широката общественост ще може да се запознае с ромския бит и култура. Стара Загора има богати и дългогодишни традиции в организацията и провеждането на форуми, посветени на музиката, танците и другите изкуства на ромите.

Началото на празничната програма, разкриваща колорита и традициите на общността, ще започне от 10.00 часа, а запознаването с особеностите на пазара на труда и възможностите пред лицата от уязвимите групи ще бъде от 11.30 часа. 

Основната цел на трудовата борса е да бъдат подпомогнати лицата от уязвимите групи и в частност на ромите да превъзмогнат основните пречки за трайна интеграция на пазара на труда, като липса на мотивация, ниското доверие в публичните институции, липса на знания и умения, които да съответстват на актуалните потребности на работодателите. Лицата, участващи в събитието ще имат възможност за регистрация в „Бюрото по труда“. Работодателите могат да представят своята дейност и перспективи за развитие и да обявят свободни работни места.

Трудовата борса се инициира от „АзУкЕн" ООД.

Партньори по проекта са още Община Стара Загора,  Сдружение „Свят без граници", „Брадърс комерс" ООД - Стара Загора, „Лесо Инвест" ООД - Стара Загора. Той се реализира чрез Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси", Договор BG05M9OP001-2.056-0001-C01.

снимка: dunavmost.com

Вижте още