РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Близо 3 000 000 лева приходи от нощувки през октомври

Публикувано на:

През октомври 2022 г. в област Стара Загора са функционирали 65 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 297, а на леглата - 4 825. В сравнение с октомври 2021 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) нараства с 12.1%, а броят на леглата в тях - с 18.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2022 г. в област Стара Загора, е 48 612, или с 51.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-много нощувки са регистрирани в местата за настаняване с 3 звезди - 24 008 или 49.4% от всички реализирани нощувки.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през октомври 2022 г. са 17 641, или с 59.1% повече в сравнение със същия месец на 2021 година. От всички пренощували лица 90.5% са българи, като по-голямата част от тях (39.8%) са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 3.5 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 679, като 50.6% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2022 г. е 33.2%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 3 звезди (41.6%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи ръст с 6.8 процентни пункта.

Приходите от нощувки през октомври 2022 г. в област Стара Загора достигат 2 855.4 хил. лв., като 2 487.6 хил. лв. са от български граждани, а 367.8 хил. лв. - от чужди граждани.

Вижте още