РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Близо 100 предложения разгледа Общинският съвет на Стара Загора

Публикувано на:

С 46 гласа „За“, общинските съветници приеха Правилник, който да даде възможност за отпускане на еднократна финансова подкрепа при раждане или осиновяване на дете в Стара Загора. Трима от общинските съветници дадоха отрицателен вот. Според приетия документ право да получат еднократна финансова помощ ще имат родители или осиновители, от които поне един е български гражданин, с повече от три години постоянен и настоящ адрес на територията на строзагорската община. Овен това, родителите е необходимо да имат завършено средно или висше образование към момента на раждане на детето. Няма да се допуска подпомагане на родители или осиновители, чиито деца се отглеждат в специализирана институция. Всички критерии и стъпки са описани в предложението на Общинска администрация.
Съветниците подкрепиха още и откриване на общинска  целодневна детска градина в  централната част на града. Целодневна детска градина № 9 ще носи името „Липа“ и ще предлага грижа и обучение за деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас. Капацитетът предвижда броят им да бъде 100, а възрастовите групи – 4.

Дебати в местния парламент предизвика предложението за откриване на  Национално училище - Професионална гимназия  по компютърни науки и математически анализи. Очакванията са гимназията да стартира обучението на ученици още през новата учебна 2020/2021 година. 43-ма от съветниците подкрепиха предложението.

Открити бяха процедури за избор на управители на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Стара Загора”  ЕООД и „Център за психично здраве - Стара Загора” ЕООД, а договорите за управление на общинските дружества  „Комплексен онкологичен център - Стара Загора”,  „Медицински център-I – Стара Загора“ и  „Диагностично-консултативен център-I” ЕООД бяха подновени.

Съветниците подкрепиха и програмата за управление на Община Стара Загора за мандат 2019-2023 година на кмета на Стара Загора Живко Тодоров.

По време на заседанието ресорният зам.-кмет Милена Желева обясни, че по данни на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Стара Загора, към 20 март е освободен около 20 % от персонала. До началото на април те предвиждат процентът да бъде увеличен до 85. Прогнозата им е за 50% фалит на търговски обекти.

„Предвижда се възстановяване на бранша в период от три години. Очаква се слаб летен сезон. Министерство на туризма изтегли програмата си за реклама. След като минат най-тежките месеци ще бъде изготвена кризисна програма. Ние имаме готовност през следващите месеци в Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2020 година, която гласувате днес, да настъпят адекватни промени”, категорична е Желева.

Общинският съвет даде съгласие и за освобождаване на търговци от заплащане на определени видове такси, цени и задължения за плащане на наем по време на въведените ограничения и мерки за превенция на разпространението на COVID-19. Предложението цели ограничаване на отрицателното икономическо въздействие на наложените противоепидемични мерки върху местната стопанска активност.
По време на мартенското заседание беше подкрепено наименуване на улица с името „Атанас Гюдженов” в старозагорския квартал „Кольо Ганчев”.

Вижте още