РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Община Стара Загора отмени конкурса за спортна зала

Публикувано на:

Община Стара Загора отмени конкурса за идеен проект за спортна зала в града, след като Камарата на архитектите в България настоя за значителни промени в условията на обществената поръчка.

Намесата на Камарата бе предизвикана от 3 сигнала – на архитектите Попов, Киряков и Банов, които посочват редица недостатъци в обществената поръчка.

В писмо до кмета на Стара Загора Живко Тодоров КАБ изтъква, че критериите за подбор на участниците в конкурса са дискриминационни, както и че техническото задание съдържа неясноти и пропуски. Това противоречи на законовите изисквания и може да повлияе на качеството и крайния резултат от конкурса. Освен това в обществената поръчка е поставено условие всички участници да отстъпят на общината авторските права върху проектите - грубо нарушение на закона за авторското право, който защитава труда на архитектите.

От отговора на кмета Живко Тодоров до Камарата става ясно, че той се съобразява напълно с аргументите на колегията. Решението на общината е да отмени процедурата, тъй като необходимите промени, поискани от КАБ, са съществени.

Вижте още