РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Общинският съвет в Стара Загора се събира за извънредно заседание на 5 септември

Публикувано на:

На основание чл.50, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на 5 септември, от 9:00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора.

В дневния ред е записано само едно предложение -  Даване на предварително съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имот - частна общинска собственост за изграждане на фотоволтаична централа и производството на зелен водород на СНЦ „Водородна долина Стара Загора". 

Вижте още