РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

РЗИ Стара Загора с нов директор

Публикувано на:

Д-р Станимир Станков е новият директор на Регионалната здравна инспекция в Стара Загора. Той беше представен на екипа от областния управител Гергана Микова.

Д-р Станков е в системата на Инспекцията от 1991 г. Той е магистър по медицина, със специалности „Обща хигиена” и „Хигиена на храненето”, има и магистратура „Стопанско управление - Здравен мениджмънт”.

Досегашният директор на РЗИ – Стара Загора д-р Златина Нанева беше освободена от заеманата длъжност, считано от 2 март 2020 г.

На 29 януари Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество образува производство срещу д-р Златина Нанева по сигнал, че притежава и хоспис на територията на общината, спрямо който и спрямо конкурентните му обекти контролът се осъществява от подчинените на директора служители от състава на РЗИ. Тогава тя коментира, че не притежава дялове и акции в търговското дружество, което управлява хосписа от 25 юли 2006 г.

Вижте още