РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

От БСП-Стара Загора призовават всички политически сили за подкрепа на „Марица изток"

Публикувано на:

Министерският съвет и министърът на енергетиката да не допускат прекратяване на функционирането или ограничаване на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи в Минно-енергийния комплекс „Марица изток" до изчерпване на ресурса и да предприемат всички необходими мерки за нормалното му функциониране, за да бъде гарантирана енергийната и сигурност на страната. Българското правителство да работи в тясно сътрудничество с Германия, Полша, Чехия, Унгария за съвместни действия по защита на интересите ни и да се ангажира целия научен потенциал за решения в сферата на очистването на емисиите. Това се казва в Позиция на БСП-Стара Загора  за  съдбата на Минно-енергийния комплекс „Марица изток".

БСП изразява надежда Позицията да бъде възприета и от останалите политически сили в Стара Загора и всички да се обявят в подкрепа на „Марица изток" и „да покажем, че за нас работата в името на просперитета на Стара Загора и България е това, което може да ни обедини в критичен момент, какъвто без съмнение е този", се подчертава в приетия документ.

Позицията е изпратена и до председателя на 44НС, премиера, министъра на енергетиката, до европейските институции, до кмета, областния управител, до Общински съвет-Стара Загора и др.

 

Текстът на Позицията:

"Минно-енергийният комплекс „Марица изток" е проектиран и изграден на базата на най-голямото на Балканския полуостров находище на лигнитни въглища, със запаси над четири милиарда тона. За да се достигне до добива на това богатство, са инвестирани милиарди левове, отделяни от държавата в продължение на десетки години. Изкопани са милиарди кубически метра земна маса, за да се разкрият въглищните пластове за добив, като само за последните 15 години са инвестирани над 1 млрд. евро за нова техника (в т.ч. багери) и за рехабилитация и модернизация на наличната. Към момента ресурсът в находището е изчерпан наполовина - остават около 2 милиарда тона запаси.

В Комплекса работят четири ТЕЦ. С инсталираната си мощност от 1650 мегавата, държавната ТЕЦ „Марица изток 2" ЕАД е най-голямата централа на Балканския полуостров, в която през последните години са инвестирани над милиард евро за съвременни очистващи съоръжения, които осигуряват ниво на вредните емисии под пределно допустимите европейски норми в момента, в т.ч. и електрофилтри, които задържат 99% от праховите емисии.

Повече от 60 години икономиката и развитието на целия Старозагорски регион се градят около дейностите в Комплекса. И днес голяма част от бизнеса в региона е свързан пряко или косвено с него. В дейностите на Комплекса пряко са ангажирани над 10 хиляди човека, а обслужващите основната дейност са над 20 хиляди или заедно със семействата си са повече от 100 хиляди. Те в по-малка или по-голяма степен зависят от функционирането на този Комплекс. В това число не са включени ангажираните косвено.

Днес заради недалновидната и неефективна държавна политика в сферата на енергетиката Минно-енергийният комплекс „Марица изток" е заплашен от преждевременното прекратяване на работата му.

Общинската организация на БСП в Стара Загора:

- счита, че нашата държава не може да си позволи българската енергетика да се лиши без всякаква логика и под немотивиран външен натиск от около 45% от цялото производство на електроенергия в България. Това ще се отрази на енергийната независимост и на националната сигурност на страната ни;

- категорично изразява позиция, че без въглищната енергетика в дългосрочен план няма как да очакваме гарантиране на енергийната и националната сигурност на страната;

- предупреждава, че съществува огромен риск от социална криза в национален мащаб, защото без работа ще останат хиляди миньори и енергетици.

Изхождайки от тези факти, и:

- основавайки се на това, че България има суверенно право да вземе всички мерки, за да гарантира енергийната си сигурност и независимостта на страната;

- осъзнавайки, че националните ни интереси стоят над партийните.

Ние, от общинската организация на БСП-Стара Загора, подкрепяме Решението на Народното събрание на Република България от 24.01.2020 г., относно политиката на Министерството на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България и настояваме:

-  министърът на енергетиката и Министерският съвет по никой начин да не допускат прекратяване на функционирането или ограничаване на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи в Минно-енергийния комплекс „Марица изток" до изчерпване на енергийния ресурс (въглищата) и да предприемат всички необходими мерки за нормалното функциониране на  Комплекса, за да бъде гарантирана енергийната и националната сигурност на страната;

-  българското правителство да работи в тясно сътрудничество с Германия, Полша, Чехия, Унгария за съвместни действия по защита на интересите ни;

българското правителство да ангажира целия научен потенциал на България за решения в сферата на очистването на емисиите, за разработване на такива очистки на приемлива цена, които да намалят вредните емисии до степен, че да обезсилят аргументите на радетелите за зелена енергия;

-  в най-кратки срокове да бъде разработена дългосрочна Програма с хоризонт поне до 2050 г. за изграждане на заместващи мощности и за пренастройване на икономиката в Старозагорския регион. Настояваме за програма, която да гарантира плавен преход, без сътресения, без значителни загуби за обществото и икономиката ни и без тежки социални последици за хората.

Изразяваме надежда позицията ни да бъде възприета и от останалите политически сили в Стара Загора, да се обявим в подкрепа на Минно-енергийния комплекс „Марица изток" и да покажем, че за нас работата в името на просперитета на Стара Загора и България е това, което може да ни обедини в критичен момент, какъвто без съмнение е този".

 

Оставаме с надежда, че разумът ще надделее над политическите ни пристрастия и с общи усилия ще постигнем необходимото за гарантиране функционирането на нашата въглищна електроенергетика и на НАШИЯ МИННО-ЕНЕРГИЕН КОМПЛЕКС „МАРИЦА ИЗТОК".

Вижте още