РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Над 150 000 са работещите в Старозагорско

Публикувано на:

През четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 153.8 хил., от които 80.7 хил. са мъже и 73.1 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 57.6% (при 54.0% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 2.0 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 63.4%, а при жените - 52.4%.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 150.0 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 76.6% (79.1% за мъжете и 74.1% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 3.1 процентни пункта.

Вижте още