РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

1 202 лв. е средната месечна работна заплата в Старозагорско

Публикувано на:

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за октомври 2019 г. е 1 177 лв., за ноември - 1 203 лв. и за декември - 1 226 лева.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 202 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2019 г. с 3.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ - с 20.1% и „Строителство“ - с 8.5%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Селско, горско и рибно стопанство“ със 7.1%.

Спрямо същия период на предходната година през четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 6.2%, като в обществения сектор нарастването е с 5.9%, а в частния - с 5.3%.

В сравнение с останалите области на страната, през четвъртото тримесечие на 2019 г., област Стара Загора е на четвърто място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (1 782 лв.), Враца (1 273 лв.) и Варна (1 236 лева).

Вижте още