РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Кметът Ивайло Крачолов: Безплатни детски градини за децата в община Чирпан

Публикувано на:

Да станат безплатни детските градини в община Чирпан за младите семейства от началото на новата година. Предложението е на кмета Ивайло Крачолов и беше съобщено на проведеното заседание на местния парламент при обсъждане изменение на Наредбата за местните такси и цени на услуги. Промяната е във връзка с въвеждането на задължителното предучилищно образование за децата на 4-годишна възраст.

„Таксата от 18 лева, която родителите плащат на месец, ще бъде поета от бюджета през 2022г. Процедурата започва от днес, за да бъде в сила  решението веднага след приемането на финансовия план. Образованието е един от осемте приоритета за добро управление, които обявих в началото на мандата. За всички сфери влагаме еднаква енергия и много усърдие с цел подобряване условията и качеството за живот, а това е дълъг процес", подчерта кметът. По думите му над 40 хиляди лева се събират от такси на родителите. „Общинската политика стои в основата за задържане младите семейства в чирпанска община, а чрез  образованието се осигуряват и подходящите условия за отглеждане и възпитание на децата", допълни Крачолов.

Законовото задължение децата от 4 години да са на градина ще създаде пълен обхват на малчуганите в предучилищна възраст в образователната система и ще осигури условия на  интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете, както и  ежедневно отглеждане, топла и здравословна храна и  контролирани хигиенни условия. Децата в задължителната възрастова категория в села без детски заведения, като Гита и Свобода, ще посещават местните училища.

Ръководството на община Чирпан ще продължи да води политики, насочени към младите хора, за да ги насърчава да останат в чирпанска община, заключи кметът.

Вижте още