РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Общинските съветници се събират извънредно

Публикувано на:

Общинските съветници ще заседават извънредно във вторник, 12 октомври, от 9:00 часа. Дневният ред включва само една точка - приемане на декларация за бъдещето на минно-енергийния комплекс "Марица-изток".

Съветниците ще разгледат два варианта на декларация.

Единият е внесен от Мария Жекова, Иван Върляков, Методи Пенчев и Искра Михайлова. В него е записано, че "общинските съветници при Общински съвет Стара Загора, подкрепяме Решението на Народното събрание на Република България от 31/01/2020 г. (публ. в ДВ, бр.11), относно политиката на Министерството на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България и настояваме:

  • правителството на Република България по никакъв начин да не допуска прекратяване функционирането или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи в Минно-енергийния комплекс „Марица изток“, до изчерпването на енергийния ресурс (въглищата), и да предприеме всички необходими мерки за нормалното функциониране на комплекса, за да бъде гарантирана енергийната и националната сигурност на
    страната ни;
  • българското правителство да ангажира целия научен потенциал на Република България, за намиране на решения в сферата на очистването на емисиите, за разработване на такива на приемлива цена, които да намалят вредните емисии; - да бъде наложен мораториум върху търговията с емисии, до преодоляване на енергийната криза;
  • да се създаде експертен технически съвет, на който да бъдат разгледани всички налични технологии свързани с улавянето, съхранението или преработката на въглероден диоксид;
  • смятаме, че българската енергетика трябва да се ориентира в опазване на климата, чрез възможно най-ефективно използване на местните енергийни ресурси, поради което настояваме в най-кратки срокове да бъде разработена дългосрочна Програма, с хоризонт поне до 2050 г., за изграждането на заместващи мощности и за пренастройване на икономиката в Старозагорския регион. Настояваме за програма, която да гарантира плавен преход, без сътресения, без значителни загуби за обществото и икономиката ни и без тежки социални последици".

Вторият вариант е на общинския съветник Янко Янков. Декларацията гласи "подкрепяме внедряването на иновативна технология за физико-химично преобразуване на въглероден диоксид и всякакви други технологии, които биха спасили въгледобива. Има пилотен проект, който е представен и входиран в дружеството и изпратен за одобрение в БЕХ. Резултатът в проекта, предложен от проф. Ганев, е синтезиране на енергиен газ, съдържащ повече от 85% метан СН4. Той ще бъде използван за производство на ел.енергия. В този случай няма да бъде нужно да действат сероочистващите инсталации на ТЕЦ 2, което ще намали оперативните разходи на дружеството в тази насока, като в същото време производството на електрическа ебергия ще излиза по-евтино".

Янко Янков внесе декларация и на заседанието в края на месец септември. Тогава обаче тя не бе включена в дневния ред. 

Вижте още