РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Ако все още не сте се преброили...

Публикувано на:

НСИ призовава хората, които не са посетени от преброител, да отидат в новите преброителни центрове или сами да попълнят преброителната карта и да я изпратят.

Всеки, който все още не е посетен от преброител и не се е преброил електронно, може да го направи с помощта на експерти в центровете. Там ще попълнят преброителната му карта и ще му обяснят всичко, което го интересува.

Алтернативен начин да се включите в преброяването е и да разпечатате сами преброителната карта за сградите, жилищата и населението. Тя е публикувана на интернет сайта на преброяването https://census2021.bg в рубриката „Обща информация“. След като попълните картата, имате три варианта – да я изпратите сканирана на [email protected] , да я пуснете по пощата на адрес: София 1038, ул. „Панайот Волов“ № 2, Подпомагащ център, НСИ или да я занесете лично в преброителния център за областта.

НСИ открива и нов имейл адрес [email protected], на който хората, които са се преброили електронно, могат да изпратят уникалните преброителни кодове. В писмото си, освен кода, те трябва да напишат и община, населено място, квартал, улица, номер (или квартал, номер на блок, вход, етаж, апартамент), където живее и се е преброило съответното домакинство.

При желание всеки би могъл да продиктува кода си и на телефонните линии на преброяването – *2021 и (02) 9078 430.

Преброителния център в област Стара Загора е на адрес: ул. „Армейска“ № 5, ет. 3, работно време 9:00 – 18:00 часа.

Вижте още