РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

На 13 февруари гласуват Бюджет 2020 г. на Стара Загора

Публикувано на:

33 предложения ще гласува Общинският съвет в Стара Загора за редовното февруарско заседание, което ще се проведе на 13-ти. Това стана ясно от думите на председателя на местния парламент Мария Динева и Диян Димитров, представител на ПК по финанси и бюджет на ОбС.

„Становищата на комисиите са положителни, в пет от тях Бюджетът на Общината е приет с пълно мнозинство, а единици са неподкрепящите го“, каза Димитров. „Този Бюджет следва логиката на предходните – консервативен и предвидим, разходите са съобразени с приходите. Това е принцип, който се спазва“, категоричен бе икономистът. Димитров подчерта, че се запазват данъчните ставки. Повече средства са предвидени за подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми – заложени са 90 хил. лева за 2020 година.

Съветниците ще разгледат и проекта на Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора.

„Ще гласуваме на второ четене още и промените в Наредбата на Община Стара Загора за организация на предучилищното образование. Между двете разглеждания на нормативния документ няма постъпили предложения“, уточни Мария Динева. Съветниците ще разгледат и вземат решение за възлагане на финансов одит на общински търговски дружества от дипломирани експерт-счетоводители за заверка на годишните им финансови отчети.

По време на февруарската сесия, старейшините ще дадат съгласие за именуване на улица в старозагорското село Богомилово.

Вижте още