РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

С над 50% нарастват издадените разрешителни за строеж в областта

Публикувано на:

През първото тримесечие на 2021 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 85 жилищни сгради с 459 жилища в тях и 44 172 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 141 други сгради с 22 775 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 66.7%, а жилищата в тях и общата им застроена площ съответно със 123.9 и 120.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 31.8%, а тяхната РЗП - с 35.0%.

В сравнение с първо тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 34.9%, жилищата в тях - със 163.8%, а разгънатата им застроена площ  - с 91.3%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 43.9%, докато общата им застроена площ намалява с 50.2%.

През първото тримесечие на 2021 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 50 жилищни сгради с 383 жилища в тях и 49 545 кв. м обща застроена площ и на 69 други сгради с 8 856 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 8.7%, жилищата в тях - с 44.5%, а общата им застроена площ - с 94.4%. Започнатите други видове сгради се увеличават с 9.5%, докато тяхната РЗП намалява с 62.9%.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 3.8%, но жилищата в тях и разгънатата им застроена площ нарастват съответно със 181.6 и 150.3%. Започнатите други видове сгради са по-малко с 9.2%, а общата им застроена площ - с 27.4%.

Вижте още