РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Спад в събираемостта на данъците отчита община Стара Загора

Публикувано на:

От началото на 2020 година до края на месец май са събрани 42,8% от дължимите имуществени данъци или 9 036 991 лева. В това число - данък върху недвижимо имущество е 3 111 994 лева, данък върху превозните средства - 3 998 180 лева, данък върху придобиване на имущество - 1 877 758 лева и 49 059 лева- туристически данък. В сравнение със същия период на миналата година спада е с близо 16%, тъй като събраните тогава налози са в размер на 58,6 % или 11 398 286 лева. Това съобщи началникът на отдел „Местни данъци и такси“ Иван Иванов

До края на месец юни е удължен срокът, в който  всеки заплатил пълния годишен размер на данъка върху недвижим имот или данъка върху превозно средство в Община Стара Загора, ще се възползва от 5-процентна отстъпка върху стойността на налога.

Иванов допълни, че до момента по-малко са и постъпленията от заплащане на такса битови отпадъци. През тази година са заплатени 49 % от дължимите суми, докато за същия период на 2019 са били погасени 64,9 % от налозите. Постъпленията в местната хазна от патентен данък са 115 352 лева или 27,5 %.

Съществуват няколко възможности за плащане на данъци и такси към Община Стара Загора. Едната е на място в Бюрата „Местни данъци и такси“, все повече граждани вече се възползват от възможностите на онлайн платформата за МДТ https://mdt.starazagora.bg:4443/ . Желаещите могат да погасят задълженията към местната администрация и банков път по сметката на Община Стара Загора, както и на касите на Изипей.

 

Вижте още