РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Студенти по ветеринарна медицина от ТрУ в помощ на „дивите" коне

Публикувано на:

През изминалата седмица практиката на студентите по ветеринарна медицина, доброволци в Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани, ги отведе при стадо каракачански коне в сакарското село Левка. Бъдещите ветеринарни лекари присъстваха на оценяване на представителите на тази порода. Помагаха на ветеринарните специалисти в прегледа на животните, обследването за бременност на кобилите и обезпаразитяването.

Особена радост, естествено, предизвикаха току-що родените малки кончета, които получиха и най-много внимание от страна на младите специалисти.

За щастие всички животни бяха в задоволително клинично състояние, което е много важно, тъй като съвсем скоро предстои те да бъдат преместени във високите части на планината.

Връзката между конете и дейностите по възстановяване на белошипата ветрушка в Сакар, приоритет на работата на Зелени Балкани в района не е очевидна, но е много важна. Конете изпасват големи площи от пасищата в районите на гнездене на този рядък у нас вид, и така откриват площи за хранене на дребните соколи.

Припомняме, че видът бе върнат у нас благодарение на дейностите на Зелени Балкани по проект „Възстановяване на белошипата ветрушка" LIFE11 NAT/BG/360.

Практиката на студентите бе част от проект Transhumance  Sakar, който се изпълнява от Зелени Балкани, Сдружение Природен Парк Сакар и местни фермери и е финансиран от Евронатур.

 

Вижте още
От днес на разположение е и Коледният базар, разположен в парк „Пети октомври" и до Универсалния магазин
01/12/2023