РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

1 929 лв. е средната месечна работна заплата в Старозагорско

Публикувано на:

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2024 г. нарастват с 665, или с 0.7 %, спрямо края на декември 2023 г., като достигат 100507  по предварителни данни на Националния статистически институт. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 10.8%, в „Операции с недвижими имоти“ - с 5.4%, и в „Финансови и застрахователни дейности“ - с 4.4%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано при дейностите „Транспорт, складиране и пощи“ – с 5.0% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ с 3.8%.

В края на март 2024 г. в сравнение с края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 1 493  или с 1.5%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Стара Загора за януари 2024 г. е 1 932 лв., за февруари – 1 906 лв., и за март – 1 949 лева. През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата e 1 929 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. с 1.0%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са  „Финансови и застрахователни дейности“ – с  29.1%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 20.6% и „Операции с недвижими имоти“ - със 19.7%.

Спрямо първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата нараства с 203 лева, или с  11.8%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са:                                   

  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 3 282 лева.
  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2 902 лева;
  • „Добивна промишленост“ -  2 819 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: 

  •  „Транспорт, складиране и пощи“ – 1 164  лева.
  • „Административни и спомагателни дейности“ -  1 240 лева;
  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 296 лева;

По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г., област Стара Загора е на 5-то място в страната, след област София (столица) –3 037 лв.,  Варна – 2 003 лв., София – 1 972 лв. и  Враца – 1 947 лв. Най- ниската средна работна заплата получават наетите в област Благоевград – 1 435 лв.

Вижте още