РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Младежи от цяла Европа поставиха началото на приобщаващ зелен преход на конференцията EUTeens4Green

Публикувано на:

Заключителната конференция по програмата EUTeens4Green се проведе в Брюксел, като част от Европейската седмица на младежта. Поводът за нея беше заключителна среща на всички младежи, разработили проект по програмата. EUTeens4Green стартира като отговор на нуждите на настоящата ситуация. Програмата, финансирана от Европейската Комисия дава възможност на тийнейджърите да поемат отговорност и да станат участници в промяната, като същевременно предлага действия за подпомагане на изграждането на екологично възстановяване в техния регион и по този начин да допринесат за доброто управление на политиката на сближаване.

Чрез разпределяне на безвъзмездни средства на тийнейджъри, проектът е призив за действие. Той подпомага разгръщането на потенциала на младите хора, които са мобилизирани и ангажирани в обществото. Така те могат да допринесат за напредъка на зеления преход в техните региони.

В периода април 2023 – април 2024 година програмата позволи на повече от 250 млади хора да реализират 70 проекта. Тези проекти включват 41 региона, принадлежащи към териториите на справедливия преход, обхващащи 19 различни държави-членки на Европейския съюз.

В България бяха реализирани общо 6 проекта, като 2 от тях се осъществиха в района на град Стара Загора (Pure air for green future, изпълняван от фондация Български младежки воден парламент в град Гълъбово и Ecotopia caring community, изпълняван от група младежи в Младежкия международен център в град Стара Загора) и 4 проекта в района на град Кюстендил (A sustainable future for my hometown Kystendil, изпълняван от група младежи в град Кюстендил, Able 2 be sustainable, изпълняван на територията на град Рила, Sustainable Bobov Dol, изпълняван от младежи в град Бобов Дол и Youth 4 green transition, изпълняван от фондация ManEco в град Кюстендил). Именно това са два от регионите в преход в България, които са изправени пред най-големите социално-икономически предизвикателства при постепенното премахване на въглищата и намаляването на емисиите на въглероден диоксид. Третият регион в преход е Перник.

Проектите обхващат широк диапазон от дейности, включващи примери как хората да станат по-съзнателни по отношение на околната среда в ежедневието им, подобряването на възможностите за заетост за млади специалисти и проекти, които създават приобщаващи пространства за ангажиране на гражданите.

По време на събитието младежите, представляващи различните проекти, дебатираха активно, относно начините за засилване на участието на младото поколение в разработването на политики и за подобряване на възможностите те да оформят и ръководят зеления преход. Поуките, извлечени от 70-те проекта, доведоха и до пълен списък с препоръки към представителите на Европейската Комисия, за да се гарантира, че политиката на сближаване, и по-специално справедливият преход, ще продължи да ангажира младите хора в бъдеще. В конференцията лично участва и заместник-председателят на Европейската комисия по въпросите на демокрацията и демографията Дубравка Шуица.

Вижте още