РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Почти 100 000 са заетите лица в Старозагорско

Публикувано на:

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2020 г. намаляват с 0.9% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 98.9 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 30.8% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 23.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 27.0%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 31.7 и 12.8%.

В края на март 2020 г. в сравнение с края на март 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 4.1 хиляди, или с 4.0%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - с 2.8 хил., а най-голямо увеличение - в „Образование“ - с 0.2 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Преработваща промишленост“, а най-голямо увеличение - в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Професионални дейности и научни изследвания“.

Вижте още