РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Старозагорска област на пето място по работна заплата

Публикувано на:

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за януари 2020 г. е 1 174 лв., за февруари - 1 178 лв. и за март - 1 198 лева.

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 183 лв. и намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. с 1.6%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Строителство“ - с 11.1% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 8.6%. Най-голямо увеличение на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Селско, горско и рибно стопанство“ с 6.0%.

В сравнение с останалите области на страната, през първото тримесечие на 2020 г., област Стара Загора е на пето място по показателя средна работна заплата, след областите  София (столица) (1 805 лв.), София (1 249 лв.), Враца (1 215 лв.) и Варна (1 195 лева).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямо същия период на предходната година през първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 4.3%, като в обществения сектор нарастването е с 6.1%, а в частния - с 2.9%.

 

 

Вижте още