РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Образователният министър откри Лаборатория за иновации в Стара Загора

Публикувано на:

Лаборатория за иновации по модул 4 от Националната програма „Иновации в действие" на Министерството на образованието и науката в тематичното направление „Позитивно образование и личностно развитие" откриха във Второ ОУ „Петко Рачов Славейков“. Основната цел е да се представят, структурират и генерират нови идеи по темата чрез съвместно сътрудничество между образователни институции, експерти от академичните среди и висши училища.

Част от събитието бе министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. „Лабораториите за иновации са част от надграждане, свързани с възможността за обмен на иновации, но не като споделяне на опит, а като възможност за съвместна работа на колеги от различни училища по отношение на структуриране и възможности за внедряване на проектна иновация. Всяка лаборатория ще приключи със завършен продукт“, каза в началото на откриването проф. Галин Цоков. Той допълни, че темата на лабораторията е изцяло нов подход, свързан с позитивното и личностно развитие, което трябва да бъде основна цел на образованието. „Щастливите ученици са най-голямата награда за нас като професионалисти. Позитивното образование не е само за постигане на благополучие, то е свързано и с преодоляване на определени трудности. То е търсене на смисъл в рамките на образователния процес - нещо, което е изключително важно за нашите ученици и за учителите, свързано е с мотивирането и с постигането на това, което ние си набелязваме в днешния ден, за да можем да го постигнем утре“, подчерта проф. Галин Цоков.

Той поясни, че в рамките на тези лаборатории ще бъдат свързани професионалистите – учители, директори, които работят съвместно и създават общности с една крайна идея.

В знак на признателност за съвместната работа, проф. Галин Цоков връчи на директора на Второ основно училище Милена Желязкова почетен знак на Министерството на образованието.

Думи към домакините отправи и зам.-кметът на Община Стара Загора Надежда Чакърова. „Поздравявам ви за днешното откриване на лабораторията, убедена съм, че динамичните времена, в които живеем, обуславят тази необходимост от такъв тип нов модел в образованието, в който да търсим постиженията на децата в духа на емоционалната интелигентност и израстването,  както и личностната подкрепа, която те трябва да получават. Ние ще се радваме да виждаме щастливи и усмихнати ученици, което всъщност е целта на лабораторията. Сигурна съм, че резултатът от методологията ще бъде успешен и ползотворен“, приветства Надежда Чакърова.

На събитието присъстваха още Наталия Михалевска, началник на кабинета на министъра, Илияна Славова, главен експерт в отдел „Училищна мрежа в страната“, Станимира Димитрова, началник на отдел „Образование“, проф. Галя Кожухарова, декан на Педагогически факултет към Тракийски университет, проф. Ани Златева, преподавател в Педагогически факултет, проф. Таня Танева, директор на Департамента за информация и повишаване квалификацията на учителите, Иванка Сотирова, обществен посредник на Стара Загора, Бончо Григоров, председател на ПК по Образование, наука  и защита правата на децата към ОбС, представители на Регионално управление – Стара Загора, културни институции и училищната институция.

Дейностите на лабораторията за иновации се реализират под научното ръководство на проф. д-р Румен Стаматов, преподавател във Варненския свободен университет с над 20 книги и 70 статии в полето на психологията и развитието на позитивната психология, проф. д-р Румяна Неминска, преподавател в Педагогически факултет към ТрУ, доц. д-р Дончо Донев, преподавател по психология в Бургаски свободен университет, инж. Ирина Йотова, асистент по методика на обучението по информационни и STEAM технологии в ДИПКУ и Димитър Татарски, основател на социалния проект „Характер БГ“.

Партньори по тематичното направление „Позитивно образование и личностно развитие" са още 10 иновативни училища. Домакин на събитието е Второ ОУ „Петко Рачов Славейков“, което от 2017г. трупа иновативен опит и изгражда работещи модели от успешни педагогически практики. В него се обучават 787 деца и ученици, разпределени в 33 паралелки и една подготвителна група. Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България.

Вижте още