РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Община Стара Загора получи награда в сектор Градско развитие по време на церемония на Фонда за устойчиви градове

Публикувано на:

Община Стара Загора бе наградена с отличие в сектор „Градско развитие“ по време на церемония, организирана от Фонд за Устойчиви градове. Тя се провежда по повод приключването на първия цикъл на инвестиране на Фондовете за градско развитие за София и южна България.

“Благодаря от името на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров за високото отличие. Изказвам благодарност към финансовите партньори, както и към всички участвали в процеса на проектиране и изграждане на пазар “Васил Шаханов” и Летен театър, които се радват на положителни отзиви от старозагорци и до днес”, каза при получаване на отличието зам.-кметът на Стара Загора арх. Мартин Паскалев.

Фондовете за градско развитие (ФГР) са финансов инструмент по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, които надграждат над фондовете, създадени по инициативата JESSICA от предходния програмен период. Основната цел на Фондовете за градско развитие е привличането на допълнителен частен ресурс към публичния, предоставен от ОПРР 2014-2020 г. чрез Фонд мениджър на финансови инструменти за България (ФМФИБ), за финансиране на допустими градски проекти и за осъществяване на целите на Регионалната политика на ЕС.

Вижте още