РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Почти 4 милиона лева приходи от нощувки през ноември

Публикувано на:

През ноември 2023 г. в област Стара Загора са функционирали 61 места за настаняване с 10 и повече легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 431, а на леглата - 4 909. В сравнение с ноември 2022 г., общият брой на местата за настаняване (функционирали в областта през периода) е същия, а броят на леглата в тях нараства с 6.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2023 г. в област Стара Загора е 54 951, или с 22.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-много нощувки са регистрирани в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 24 135 или 43.9% от всички реализирани нощувки.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през ноември 2023 г. са 21 052, или с 27.0% повече в сравнение със същия месец на 2022 година. От всички пренощували лица 94.1% са български граждани, като по-голямата част от тях (51.4%) са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 1 235, като 56.3% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.4 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2023 г. е 40.3%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди (47.4%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата бележи ръст със 7.3 процентни пункта.

Приходите от нощувки през ноември 2023 г. в област Стара Загора достигат 3 829.1 хил. лв., като 3 540.5 хил. лв. са от български граждани, а 288.6 хил. лв. - от чужди граждани

Вижте още