РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

2 178 млн. лв. печалба отчитат нефинансовите предприятия в Старозагорско

Публикувано на:

По окончателни данни на НСИ за 2022 година, нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Стара Загора, са 16 808, което е с 10.3% повече в сравнение с 2021 година.

Микропредприятията (до 9 заети) са най-много - 15 699. Броят на малките предприятия (10 - 49 заети) е 918, на средните (50 - 249 заети) - 157, а на големите предприятия (над 250 заети) - 34.

Най-голям е броят на нефинансовите предприятия в общините Стара Загора (9 608) и Казанлък (3 745), или съответно 57.2% и 22.3% от общия брой за областта, а най-малък - в община Николаево, където развиват дейност 125 предприятия.

Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия е 92 614, или с 1.0% повече спрямо предходната година. С най-голям относителен дял е сектор „Преработваща промишленост“ - 33.1% от общия брой на заетите, следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 18.9%.

През 2022 г. в област Стара Загора стойността на продукцията по текущи цени е 15 895 млн. лв, като с най-голям дял е сектор „Промишленост“ - 77.2%.

Крайният финансов резултат на предприятията от област Стара Загора за 2022 г. е печалба в размер на 2 178 млн. лв. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 76.9% от общия брой, със загуба - 14.8%, а с нулев финансов резултат са 8.3%.

Вижте още