РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Ремонтират Детска градина "Детелина" в село Дъбово

Публикувано на:

Кметът на община Мъглиж подписа договор с ДФЗ за реализиране на проект Обновяване на сградата на Детска градина "Детелина" село Дъбово, община Мъглиж с цел подобряване на нейната енергийна ефективност, по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони".

Проектът е на стойност 951 562,05 лв.

Вижте още