РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Даниел Проданов с предложение за забрана на пропагандата на „нетрадиционна сексуална ориентация“ в българското училище

Публикувано на:

Старозагорският депутат от Възраждане Даниел Проданов предлага забрана на пропагандата  на „нетрадиционна сексуална ориентация“  в  българското училище. Това може да се случи с  промени в Закона за предучилищното и училищно образование, предожение за които бяха внесени от парламентарната група на партията.

Промените са предложени във връзка със зачестилата пропаганда под формата на резлични реклама на хомосексуализъм в близост до образователни институции. Само преди седмица до СУ „Васил Левски“ в Стара Загора се появи табло с реклама на еднополовите бракове.

В мотивите на предложението е записано, че според Конституционния съд на Република България традиционно човешкото общество се изгражда върху половата бинарност, тоест съществуването на два противоположни пола, всеки от които е натоварен със специфични биологични и социални функции и отговорности. Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол. Именно затова и конституционната дефиниция за брак, така както винаги е присъствала в българската правна традиция, се съдържа в разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от Конституцията на Република България, която го определя като „…доброволен съюз между мъж и жена“.

Наложената в последните години публична пропаганда на неприемлив модел на нормализиране на нетрадиционна сексуална ориентация, особено на фона на тежката демографска криза в България, както и разполагането на рекламно-информационни елементи, пропагандиращи подобни социокултурни модели, включително в непосредствена близост до учебни заведения, по никакъв начин не съответства с българската правна традиция.  Със своята неутвърдена и неразвита психика, подрастващите са най-податливи на такъв тип пропаганда, поради невъзможността да изграждат самостоятелна и обективна преценка за информацията, категоричен е Даниел Проданов.

Той е на мнение, че системата на образованието има две основни и неделими функции – образователна и възпитателна. Именно възпитателната функция на българското училище като държавна институция следва да не допуска популяризирането или подстрекаването, по какъвто и да е начин, пряко или косвено, на идеи и възгледи свързани с нетрадиционна сексуална ориентация и/или определяне на полова идентичност, различна от биологичната.

Вносителите предлагат промени в чл. 11 ал.2 от Закона за предучилищно и училищно образование като тя се изменя и придобива следния вид:

„В системата на предучилищното и училищното образование се забраняват действия свързани с:

  1. Налагането на идеологически и/или религиозни доктрини;
  2. Осъществяването на политическа и партийна дейност;
  3. Извършване на пропаганда, популяризиране или подстрекаване по какъвто и да е начин, пряко или косвено, на идеи и възгледи свързани с нетрадиционна сексуална ориентация и/или определяне на полова идентичност различна от биологичната;
  4. Създава се нова т. 16:

„16 „Нетрадиционна сексуална ориентация“ е различно от общоприетите и заложените в българската правна традиция схващане за емоционално, романтично, сексуално или чувствено привличане между лица от противоположни полове“.

 

 

Вижте още