РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Възраждане с представители във всички Постоянни комисии към ОбС

Публикувано на:

Общинските съветници на Възраждане участват във всички Постоянни комисии към Общински съвет Стара Загора.

Дончо Радев ще бъде зам.-председател на ПК по териториално развитие и транспорт. Той ще участва още в ПК по общинска собственост и стопанска политика и ПК по здравеопазване.

Общинският съветник Галин Динев е член на ПК по териториално развитие и транспорт, ПК по социална политика и ПК по култура, туризъм и вероизповедания.

Десислава Калоянова ще участва в ПК по бюджет и финанси, ПК по оперативни програми и ПК за противодействие на корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Ива Ангелкова е член на ПК по земеделие, гори и опазване на околната среда, Правната комисия и ПК по спорт и младежки дейности.

Тодор Делчев ще участва в работата на ПК по политика за управление на общинските дружества, ПК по устойчиво развитие и международно сътрудничество и ПК по образование, наука и защита правата на децата.

„Като трета политическа сила в Общинския съвет и избор на гражданите, Възраждане няма нито едно председателско място в комисиите. Причината е, че т.нар. мнозинство, което стана ясно още на първото заседание, разпредели Постоянните комисии. Партии с по трима съветника имат председатели, а ние, които имаме петима – не. Какво Ви говори това?“, попита риторично ръководителят на групата на Възраждане в местния парламент Дончо Радев.

Вижте още