РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Област Стара Загора е на осмо място по брой жилищни сгради в страната

Публикувано на:

Жилищните сгради в област Стара Загора към 7 септември 2021 г. са 91 176. В периода между двете преброявания броят на жилищните сгради се е увеличил с 2 229, или с 2.5%.

В община Стара Загора (26 509) се намират 29.1% от жилищния сграден фонд в областта, като най-малък брой жилищни сгради има в община Николаево - 1 954, или 2.1%.

През периода 2011 - 2021 г. в община Гурково е отчетено най-голямо увеличение в броя на жилищните сгради - с 39.5%. В община Опан сградите намаляват с 11.1%.

Област Стара Загора е на 8-мо място с 91 176 жилищни сгради или 4.3% от жилищния сграден фонд на страната.

В сравнение с 2011 г. в осемнадесет области, броят на жилищните сгради нараства, като най-голямо увеличение се наблюдава в областите София (столица) - с 16.6%, Благоевград - с 8.4%, и Варна - с 8.1%. Област Стара Загора е петнадесета по ръст на жилищните сгради. В останалите десет области има намаление, като най-голямо е в областите Плевен - с 5.8%, Ямбол - с 4.5%, и Русе - с 3.6%.

Към 7 септември 2021 г. в област Стара Загора къщите са 83 840 броя, или 92.0% от сградите, жилищните блокове, кооперациите - 3 176 или 3.5%, вилите - 2 473 или 2.7%, а летните кухни - 1 534 или 1.7%.

Преобладаващата част от жилищните сгради са едноетажни - 53 821, или 59.0% от всички жилищни сгради в областта, и двуетажни - 32 436, или 35.6%, докато тези на шест и повече етажа са 1 061, или 1.2%.

Най-много жилищни сгради на шест и повече етажа има в областите София (столица) - 9 598, Варна - 3 012, и Пловдив - 2 713, а най-малко в Смолян - 162, Видин – 198, и Разград - 201.

По-голямата част от жилищните сгради в област Стара Загора (34.4%) са построени до 1959 г., следват построените през периода 1960 - 1969 г. - 22.0%. Построените през 2010 - 2021 г. са 3.9%.

До 1959 г. най-много жилищни сгради са построени в общините Братя Даскалови и Николаево съответно - 62.0 и 47.3%, а най-малко в община Стара Загора - с 25.4%.

В периода 2010 - 2021 г. най-висок е делът на построените сгради в общините Стара Загора и Гурково - с по 6.3%, а най-нисък е в община Гълъбово - 0.3%.

Вижте още