РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Избираме кметове и общински съветници

Публикувано на:

В цялата страна се провеждат редовни местни избори. Избираме общински съветници, кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства. В последния момент ЦИК реши да се гласува само с хартиени бюлетини.

Местните избори се провеждат в два тура, но вторият е само за кметските листи и само ако никой от кандидатите не събере нужната подкрепа от над 50% от пуснатите бюлетини. Балотаж за избор на общински съветници няма.

Изборният ден започва точно в 07:00 ч. и приключва в 20:00 ч. Ако след този час пред секциите има чакащи, гласуването може да бъде удължено, но максимум с един час - до 21:00 ч.

На местните избори право на глас имат всички български граждани, навършили 18-годишна възраст към деня на изборите, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание "лишаване от свобода". Поставените под карантина болни от COVID-19 няма да могат да гласуват. ЦИК няма изрично решение по това отношение. Няма обявена национална епидемия и по тази причина няма образувана секция.

Хората с увреждания, които не могат да стигнат до избирателната си секция според адреса им, могат да направят това чрез подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявления за това беше до 14 октомври и от тази опция могат да се възползват само хората, които вече са подали заявление.

Нужна е валидна лична карта, която се представя на място, или документ от МВР, че е подадено заявление за издаване на лична карта от съответния избирател.

Гласуването се извършва по постоянен адрес. Възможно е гласуване и по настоящ адрес, но за него трябва да има подадено предварително заявление за вписване в избирателния списък на съответната администрация и това трябва да се е случило преди 14 октомври. В чужбина няма да има гласуване и секции.

Възможността беше гласоподавателите да избират между това да упражнят своя глас с машина или с хартиена бюлетина. На 27 октомври, обаче, след доклад на ДАНС и Председателски съвет в Народното събрание, Централната избирателна комисия проведе извънредно заседание и взе решение, с което постанови да се спре машинният вот и на тези избори да се гласува само с хартиени бюлетини.

Преди да се нанесе гласът, погледнете дали бюлетината е чиста – да няма следи от поставяне на знаци или други отличителни белези. След това се отправяте към мястото за гласуване. С химикалка, пишеща задължително в син цвят, отбелязвате със знак "Х" или "V" предпочитан кандидат и/или общинска листа на партия или коалиция. За всеки избор има отделна хартиена бюлетина.

Изборите за кмет на кметство има в населените места, които към датата на обнародване на указа за насрочване на изборите са с население над 100 души с постоянен адрес. Това означава, че не във всички села ще се гласува за кмет - там, където са регистрирани по-малко от 100 избиратели, избраният кмет на общината, към която е селото, ще назначи кметски наместници.

Вижте още