РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Старозагорска област е на пето място в страната по безработица

Публикувано на:

През месец септември 2023г. в област Стара Загора на работа са постъпили 579 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 578 лица и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - 1 лице.

137 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 227 са от групата на специалистите и 215 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 146 лица, със средно 303 и с основно и по-ниско 130 лица.

През месец септември в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 618 свободни работни места, 603 от които са на първичен пазар на труда. По програми са заявени 6 свободни работни места, като всички са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Равнището на безработица през месец септември 2023г. е 4,2% при 5,3% за страната – стойността за областта намалява с 0,2% спрямо предходния месец и е по-висока с 0,2% спрямо месец септември 2022г. /4,0%/.

Към 30.09.2023г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 5 323, като спрямо предходния месец /5 553/ е отчетено намаляване на броя им с 230. В сравнение с месец септември 2022г. регистрираните безработни се увеличават с 214 /от 5 109 през месец септември 2022г. на 5 323 лица през 2023г./.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Казанлък и Павел баня – 2,6%, следвани от община Стара Загора – 2,7%, а с най-високо – общините Николаево – 32,8% и Братя Даскалови – 22,2%.

Област Стара Загора е на 5-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната след София град, Варна, Бургас и Перник.

Вижте още